Kök hücre nakli için uygun donör bekleyen hastalarımızın ülkemizde yaşadıkları sorunlar için, Sakarya / Karasu'daydık

Kocaeli üniversitesi çocuk hematoloji bilim dalı başkanı Prof.Dr. Nazan Sarper; Kök hücre tedavisi - Ülkemizde yaşanan sorunlar ve çözüm yollarını anlattı. 

 

 

 

 

 
Kök Hücre nakli için donör bekleyen lösemi hastası 15 yaşındaki İbrahim İmamoğlu'nun konuşması için tıklayınız